Under The Queen’s Umbrella

อิมฮวารยอง ราชินีผู้เต็มไปด้วยหนาม อ่อนไหว และอารมณ์ร้อน พยายามเปลี่ยนปัญหาของเธอในการทำให้เจ้าชายกลายเป็นมกุฎราชกุมารที่เหมาะสมอ่านต่อ