Who Is Erin Carter?

เอริน คาร์เตอร์ ครูชาวอังกฤษในสเปน พบว่าตัวเองติดอยู่กับการปล้นในซูเปอร์มาร์เก็ต เมื่อโจรคนหนึ่งอ้างว่าจำเธอได้ ชีวิตของเธอก็เสี่ยงที่จะคลี่คลายอ่านต่อ