Zombieverse

ในกรุงโซล ที่ซึ่งไวรัสซอมบี้ระบาดอย่างอาละวาด ใครจะเอาชนะซอมบี้เมื่อเผชิญกับภารกิจที่ท้าทายและกลับมามีชีวิตอีกครั้ง?อ่านต่อ