Metamorphosis - ปีศาจเปลี่ยนหน้า

วิญญาณชั่วร้ายที่เปลี่ยนหน้าเข้ามาแทรกซึมครอบครัวหนึ่งทำให้พี่น้องคนหนึ่งตกอยู่ในอันตรายขณะที่อีกคนพยายามช่วยชีวิตเขาอ่านต่อ

รีวิวหนัง Parasite ชนชั้นปรสิต

ความโลภและการเลือกปฏิบัติทางชนชั้นคุกคามความสัมพันธ์ทางชีวภาพที่ก่อตัวขึ้นใหม่ระหว่างครอบครัวพัคผู้มั่งคั่งและตระกูลคิมผู้ยากไร้อ่านต่อ