The Golden Spoon

ซึงชอนหยิบช้อนวิเศษที่ทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตกับเพื่อนที่ร่ำรวยที่สุดของเขา ตอนนี้เขาต้องตัดสินใจว่าในสองอนาคตที่เป็นไปได้ของเขานั้นควรค่าแก่การรักษาอ่านต่อ