Sweet Home Season 2

ฮยอน นักเรียนมัธยมปลายผู้โดดเดี่ยวซึ่งสูญเสียครอบครัวไปจากอุบัติเหตุร้ายแรง ถูกบังคับให้ออกจากบ้านและต้องเผชิญกับความเป็นจริงใหม่ที่สัตว์ประหลาดพยายามกวาดล้างมนุษยชาติทั้งหมดอ่านต่อ