Takara-kun & Amagi-kun​

Takara Shun นักเรียนม.ปลายที่อยู่ในกลุ่มที่โด่งดังในชั้นเรียน และ Taichi Amagi เด็กหนุ่มบริสุทธิ์ที่ไม่หวือหวาแต่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน ได้ตระหนักถึงความรักที่พวกเขามีให้กันอ่านต่อ