แด่เธอผู้เป็นนิรันดร์ (2021) To Your Eternity

มีนาคมถูกพาไปที่แท่นบูชาเพื่อบูชาโอนิกุมะ ระหว่างทาง เธอมักจะชอบฟุชิ ซึ่งถึงแม้จะมีร่างเป็นชายหนุ่ม แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีความคิดเป็นชิ้นเป็นอันอ่านต่อ