Story of Kunning Palace

เจียงเสวี่ยหนิง สตรีผู้ที่โหยหาและต้องการไขว่คว้าอำนาจนางจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมา จึงทำให้นางต้องเหยียบย่ำและเหยียดหยามผู้อื่นมานับไม่ถ้วนอ่านต่อ