Abominable 2021

วัยรุ่น 3 คนต้องช่วยเยติให้กลับคืนสู่ครอบครัว ในขณะที่ต้องหลีกเลี่ยงชายผู้มั่งคั่งและนักสัตววิทยาที่ต้องการตัวเยติตามความต้องการของตนเองอ่านต่อ

เรื่องย่อ พี่นาค Pee Nak

ชายสามคนระหว่างทางไปเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ทราบว่าวัดที่พวกเขาจะได้รับการอุปสมบทนั้นถูกสาปโดยความโกรธของพี่นาคงูยักษ์ในตำนานอ่านต่อ