Abominable 2021

วัยรุ่น 3 คนต้องช่วยเยติให้กลับคืนสู่ครอบครัว ในขณะที่ต้องหลีกเลี่ยงชายผู้มั่งคั่งและนักสัตววิทยาที่ต้องการตัวเยติตามความต้องการของตนเองอ่านต่อ