Alienoid

ประตูแห่งกาลเวลาเปิดออกระหว่างนักดาบที่ต้องการยึดดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนานในตอนท้ายของราชวงศ์โครยอและผู้ที่ไล่ตามนักโทษต่างดาวที่ถูกคุมขังในร่างกายมนุษย์ในปี 2022อ่านต่อ