Dali and the Cocky Prince รีวิว

เป็นเรื่องราวความรักระหว่าง Parvenu ที่ขาดการศึกษา และลูกสาวของครอบครัวที่มีชื่อเสียงที่พยายามกอบกู้พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่พังทลายอ่านต่อ