Even if This Love Disappears Tonight

เนื่องจากเพื่อนร่วมชั้นที่กลั่นแกล้ง โทรุ คามิยะจึงสารภาพผิดต่อเพื่อนร่วมชั้นเมารี ฮีโน่ เธอบอกเธอว่าเขาชอบเธอ แต่เธอวางกฎเกณฑ์ให้เขาหากพวกเขาต้องไปเดท กฎข้อหนึ่งของเธอคือพวกเขาจะไม่ตกหลุมรักกันอ่านต่อ