Killers of the Flower Moon (2022)

สมาชิกของชนเผ่า Osage ในสหรัฐอเมริกาถูกสังหารภายใต้สถานการณ์ลึกลับในช่วงทศวรรษ 1920 ทำให้เกิดการสืบสวนของ FBI ครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ J. Edgar Hooverอ่านต่อ