Legend of Anle

Di Zi Yuan พยายามแก้แค้นหลังจากที่ทั้งครอบครัวของเธอถูกกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นกบฏและถูกตัดศีรษะภายใต้คำสั่งของจักรพรรดิเมื่อ 10 ปีก่อนอ่านต่อ