Are You There God? It’s Me, Margaret

เมื่อครอบครัวของเธอย้ายจากในเมืองไปชานเมือง มาร์กาเร็ตวัย 11 ขวบต้องรู้จักเพื่อนใหม่ ความรู้สึก และการเริ่มต้นของวัยรุ่นอ่านต่อ