Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

อีธาน ฮันต์และทีม IMF ของเขาต้องตามหาอาวุธอันตรายก่อนที่มันจะตกไปอยู่ในมือคนผิดอ่านต่อ