No Time to Die รีวิว

เจมส์ บอนด์ ออกจากราชการแล้ว ความสงบของเขาอยู่ได้ไม่นานเมื่อเฟลิกซ์ ไลเตอร์ เพื่อนเก่าจาก CIA กลับมาขอความช่วยเหลือ
อ่านต่อ