NOKEMONO-TACHI NO YORU

เรื่องราวของ Wisteria เด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในมุมหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 เธอถูกใช้เป็นขอทานและกำลังจะโดนขายอ่านต่อ