Persuasion (2022)

แปดปีหลังจากแอนน์ เอลเลียตถูกเกลี้ยกล่อมไม่ให้แต่งงานกับชายผู้มีฐานะต่ำต้อย พวกเขาก็กลับมาพบกันอีกครั้ง เธอจะคว้าโอกาสครั้งที่สองของเธอกับรักแท้หรือไม่?อ่านต่อ