Shotgun Wedding (2022)

งานแต่งงานที่ฟุ่มเฟือยของคู่รักถูกอาชญากรจี้ ในกระบวนการช่วยชีวิตครอบครัว พวกเขาค้นพบอีกครั้งว่าทำไมพวกเขาถึงตกหลุมรักตั้งแต่แรกอ่านต่อ