Spider-Man: No Way Home

ความลับของ Peter Parker ถูกเปิดเผยต่อคนทั้งโลก เพื่อขอความช่วยเหลือ ปีเตอร์หันไปหาดอกเตอร์สเตรนจ์เพื่อทำให้โลกลืมไปว่าเขาคือสไปเดอร์แมน คาถาผิดพลาดอย่างมหันต์และทำลายลิขสิทธิ์ นำวายร้ายมหึมาที่สามารถทำลายโลกได้อ่านต่อ