Ruby Gillman, Teenage Kraken

วัยรุ่นขี้อายได้รู้ว่าเธอมาจากราชวงศ์ในตำนานของคราเคนทะเลในตำนาน และชะตากรรมของเธออยู่ที่ส่วนลึกของผืนน้ำ ซึ่งใหญ่กว่าที่เธอจะจินตนาการได้อ่านต่อ