The Silent Sea (2021) ทะเลสงัด

ระหว่างปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ 24 ชั่วโมงที่เต็มไปด้วยอันตราย นักสำรวจอวกาศพยายามดึงตัวอย่างจากศูนย์วิจัยที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีความลับซ่อนอยู่มากมายอ่านต่อ