The Staircase รีวิว

บอกเล่าเรื่องราวของไมเคิล ปีเตอร์สัน นักเขียนนวนิยายอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าแคธลีนภรรยาของเขา หลังจากที่พบว่าเธอเสียชีวิตที่ก้นบันไดในบ้านของพวกเขา และการต่อสู้ในศาล 16 ปีที่ตามมาอ่านต่อ