TICK, TICK… BOOM!

ใครหลายๆคนคงมีความฝันที่อยากจะทำให้สำเร็จใช่ไหม? แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าๆ แล้วความฝันของคุณยังไม่ประสบความสำเร็จ คุณยังอยากจะล่าความฝันเหล่านั้นอยู่หรือเปล่า?อ่านต่อ