Top Secret UFO Projects: Declassified รีวิว

แม้ว่าคำกล่าวอ้างเรื่องการเผชิญหน้าจากต่างดาวจะถูกยกเลิกไปนานแล้ว แต่หลายคนเชื่อว่าการมีอยู่ของยูเอฟโอไม่ได้เป็นเพียงแนวโน้มเท่านั้น แต่ยังมีความแน่นอนอีกด้วยอ่านต่อ